fbpx

Čemu se vyvarovat při vymáhání pohledávek

O tom, jak probíhá vymáhání pohledávky a jak při něm postupovat, jsme Vás informovali v tomto článku zde. Nyní se zaměříme na to, čemu se při vymáhání vyhnout, na co si dát pozor a jaká kritéria posuzovat. Protože cesta k Vašim penězům může být velmi obtížná, přestože dostanete od soudu za pravdu.

Při vymáhání pohledávek není na co čekat

V právu platí zásada právo přeje bdělým (vigilantibus iura scripta sunt), podle které se právní ochrana poskytuje těm subjektům, které dbají o svá práva a aktivně je vykonávají a v případě, že jsou porušena, vymáhají nápravu. Z této zásady vyplývá, že jestliže máte pohledávku, o jejíž vymožení se snažíte, neotálejte s tím. Čas je v tomto případě totiž Váš nepřítel. Navíc někteří mnohdy vymáhání svých pohledávek neřeší, jelikož to považují za pracný a zdlouhavý proces s nejistým výsledkem. Začít s vymáháním však má smysl. Mnohdy totiž stačí první oficiální výzva podaná na papíře s hlavičkou advokátní kanceláře. Dlužník se reálně hrozící žaloby zalekne, a proto s vidinou všech dodatečných nákladů na soudní řízení svůj dluh raději uhradí.

Promlčecí lhůta u pohledávky

Jestliže budete s vymáháním pohledávky otálet delší dobu, hrozí Vám reálně tři problémové situace. Tou první je promlčení Vaší pohledávky. Dojde k tomu po marném uplynutí promlčecí lhůty. Ta běží od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Jedná-li se tedy o nezaplacení dluhu, běží promlčecí lhůta od data jeho splatnosti. Promlčecí lhůta je tříletá. Je možné pohledávku vymáhat i po jejím promlčení. Soud totiž k promlčení přihlédne, pouze pokud dlužník námitku promlčení u soudu uplatní, nikoli z moci úřední.

Insolvence dlužníka, úpadek, povolení oddlužení

Druhou problémovou situací, do které Vás běh času může dostat, je, že se dlužník dostane do úpadku a požádá soud o povolení oddlužení. V takovém případě byste museli svoji pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení. Reálně zde existuje šance, že byste vymohli pouhý zlomek původní pohledávky, a to za velmi dlouhou dobu.

Jak správně řešit pohledávky a další skvělé tipy si nenechá uniknout 4000+ našich spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Pořadí v exekučních řízeních

Třetí problémovou situací je zase exekuční řízení. Pokud je dlužník již v exekuci, Vaše pohledávka se dostane do pořadí a bude se na ni strhávat, až budou zaplaceny všechny pohledávky s lepším pořadím. Je tedy možné, že se svých peněz nikdy nedočkáte.

Prověření pohledávky a zhodnocení šance na úspěch

Před tím, než se samotným vymáháním začnete, je dobré si ověřit, jestli Vám úspěch v řízení přinese očekávaný výsledek. Jinými slovy, jestli Vám bude dlužník schopný zaplatit. Soudní řízení totiž můžete snadno vyhrát, ale když nakonec od dlužníka nezískáte ani náklady řízení, ani samotný dluh, bude Vám vítězství k ničemu. Před vymáháním si tedy ověřte, jestli má dlužník dostatečný majetek k uspokojení Vaší pohledávky nebo požádejte někoho, kdo Vám se zhodnocením pomůže, např. advokátní kancelář.

Chyby, kterým se vyvarujte

Rovněž se při vymáhání pohledávky vyvarujte chybám formálního charakteru. Rozhodně nezapomeňte na předžalobní výzvu podle §142a občanského soudního řádu. Tu musíte dlužníkovi zaslat, pokud chcete přiznat náhradu nákladů řízení soudem. Další důležitou formální náležitostí celého procesu je správná formulace žaloby. Musí v ní být přesně vyjádřeno to, čeho se žalobce domáhá. Tzv. žalobní petit (jak má ve věci rozhodnout) musí mít podobu autoritativního výroku soudu. Pokud tato část nebude správně, může celé řízení dopadnout tak, že Vám dá sice soud za pravdu, ale kvůli chybně formulovanému petitu nepřizná žádné plnění. Rovněž nezapomeňte v petitu požadovat náhradu nákladů řízení a zaplacení úroku z prodlení. Možná si říkáte, že jste si úrok z prodlení nesjednali, a proto Vám žádný nenáleží. Existuje však zákonný úrok z prodlení, jehož sazba je dána zákonem ve výši 8% + aktuální repo sazby vyhlašované ČNB.

Na samotném soudním jednání

Když dojde k samotnému soudnímu jednání, může se stát, že druhá strana se ani nedostaví. V takovém případě není nutné před soudem nic složitě dokazovat a lze rovnou navrhnout soudu rozhodnutí rozsudkem pro zmeškání. Jak je ovšem uvedeno v zákoně, musí tak žalobce navrhnout sám. Soud k této možnosti nepřistoupí z vlastní iniciativy. Nezapomeňte tedy na to, že si tímto způsobem můžete soudní jednání značně usnadnit. V průběhu celého procesu vymáhání pohledávky se můžete nechat zastoupit advokátní kanceláří.

S vymožením Vaší pohledávky Vám naši právníci rádi pomohou!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Čemu se vyvarovat při vymáhání pohledávek

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!