Černá listina nespolehlivých plátců a jak se na ni nedostat?

nespolehlivý pltáce DPH

S účinností od začátku roku 2013 využívá finanční správa institutu nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty dle zákona o dani z přidané hodnoty (dále jako „zákon o DPH“). Zavedení této kategorie je obhajováno bojem proti únikům v oblasti daně z přidané hodnoty.

Co je na výše citovaném ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nejvíce problematické, je z právního pohledu jeho neurčitost. Pokud citujeme doslova zákonnou dikci, tak „poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem“ a ještě neurčitější pravidlo, že „z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit“.

Pro konkretizaci aplikace zákona o DPH vydává Generální finanční ředitelství prostřednictvím své Sekce metodiky a výkonu daní metodiku vnitřní aplikace.

Za závažné porušení povinnosti finanční správa považuje např. situaci, kdy:

  1. plátci je dodatečně vyměřena daň z přidané hodnoty ve výši minimálně půl milionu korun,
  2. plátce se zapojil do obchodů, u nichž existuje obava, že nebude uhrazena daň z přidané hodnoty, proto správce daně vydal zajišťovací příkaz a ten nebyl ve lhůtě uhrazen,
  3. déle než tři kalendářní měsíce dluží plátce více než půl milionu korun na dani z přidané hodnoty bez příslušenství,
  4. plátce uplatňovaný odpočet daně byl snížen o více jak půl milionu a vyměřená daň nebyla uhrazeno v náhradní lhůtě dle platebního výměru,
  5. plátce porušil zákonné povinnosti, což mělo opakovaně za důsledek vyměření či doměření daně dle pomůcek oproti poslední známé dani, za opakované se porušení považuje, kdy k němu dojde alespoň za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích zdaňovacích období,
  6. plátce daně neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje na výzvy správce daně a bez řádného odůvodnění nepředkládá požadované údaje,
  7. plátce opakovaně nepodává daňové přiznání, alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
  8. plátce uvádí nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH, které jsou nezbytné pro řádnou správu daně,
  9. plátce porušil své zákonné povinnosti, v důsledku toho správce vyměřil daň odlišnou od daně deklarované v daňovém přiznání o více než půl milionu a tato daň nebyla uhrazena v náhradní lhůtě.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Rozhodnutí správce daně o označení nespolehlivého plátce je správním rozhodnutím, lze se proti němu odvolat ve lhůtě patnácti dnů. Následkem zápisu do registru nespolehlivých plátců ztrácí plátce na důvěryhodnosti u svých dodavatelů či odběratelů, kteří pak ručí za to, že nespolehlivý plátce DPH odvede. Pokud by se z této povinnosti chtěli vyvinit, mohou pak odběratelé využít institutu zajištění daně, kdy dochází k placení DPH přímo na účet správce daně.

Vedle institutu nespolehlivého plátce DPH zná zákon i nespolehlivou osobu, kterou je neplátce DPH, který závažným způsobem poruší povinnosti při správě daně. Pokud se tato nespolehlivá osoba plátcem daně stane, stává se automaticky i nespolehlivým plátcem.

Pokud jste plátcem daně z přidané hodnoty a nechcete se stát plátcem nespolehlivým, je třeba nenaplnit některou z podmínek udělení statutu nespolehlivého plátce. Když již se nespolehlivým plátcem stanete, lze po jednom roce od rozhodnutí, podat žádost o zbavení se označení nespolehlivého plátce.

Potřebujete pomoci s řešením potíží s finační správou, nesprávnými správními rozhodnutími, neváhejte se na nás obrátit a rádi vám pomůžeme!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Černá listina nespolehlivých plátců a jak se na ni nedostat?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!