Co je ručení nemovitostí a jak zřídit zástavní právo?

zástavní smlouva

Chcete si od někoho půjčit peníze? Většinou to je tak, že si daná osoba bude chtít své peníze, dluh, bezpečně zajistit. K takové zajištění slouží např. zástavní právo k nemovitosti. Zástavní právo je jen jednou z mnoha možností zajištění. Další může být například ručitelský závazek třetí osoby, směnka nebo jiné zajišťovací nástroje. Obecně však lze říci, že zástavní právo je pro věřitele velmi bezpečnou variantou, a proto se obzvláště u vyšších částek využívá ve velké míře. Na principu zajištění zástavním právem pak funguje každé financování hypotékou.

V čem vlastně zástavní právo spočívá?

Pokud je dluh zajištěn zástavním právem a není řádně a včas plněn, vznikne věřiteli oprávnění zastavenou věc zpeněžit a uspokojit se z výtěžku. Zástavou nemusí být pouze nemovitá věc, ale i jakákoliv jiná věc, se kterou lze obchodovat.

Zřizujeme zástavní právo k nemovitosti

Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou, která vyžaduje pečlivou úpravu. Pro zastavení nemovitosti je nutné, aby smlouva měla písemnou formu. Samotné právo nevznikne uzavřením smlouvy, ale až jeho zápisem do katastru nemovitostí. Zápis ve veřejném seznamu dává v případě více věřitelů nejsilnější postavení tomu, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem zapsaným do veřejného seznamu a na prvním místě, protože jeho pohledávka bude uspokojena jako první.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Specifikujeme zástavu

V zástavní smlouvě je velmi důležité specifikovat co nejpřesněji, co je zástavou. U zástavního práva na nemovitou věc je nutné zástavu definovat přesně podle informací vedených v katastru nemovitostí. Další důležitou náležitostí je specifikovat konkrétní dluh, který je zástavním právem zajištěn. Je dobré detailně určit konkrétní závazek, ze kterého dluh vznikl. Později by totiž mohly vzniknout nejasnosti ohledně zániku dluhu a s ním spojeným zánikem zástavy. V zástavní smlouvě by mělo být rovněž specifikováno, jakou část dluhu zástava zajišťuje. V zástavní smlouvě může být stanoveno, do jaké výše se může věřitel ze zástavy uspokojit při jejím zpeněžení. Je tedy možné smluvně dohodnout, že zástava pokrývá pouze jistinu, nebo že zajištěn je celý dluh včetně příslušenství, tedy i úroků a možných smluvních pokut, pokud je tak výslovně stanoveno.

Uspokojení pohledávky zpeněžením zástavy

Pokud nastane okamžik splatnosti dluhu a dluh není uhrazen, může se věřitel uspokojit zpeněžením zástavy. Ta může být zpravidla zpeněžena ve veřejné dražbě, popřípadě prodejem podle zvláštního zákona, například soudním prodejem zástavy. S dlužníkem je však možné ujednat i prodej jiným způsobem. Zástava může být zpeněžena nejdříve po uplynutí třiceti dnů poté, co věřitel dlužníkovi oznámí začátek výkonu zástavního práva.

Chcete připravit zástavní smlouvu k nemovitosti! Kontaktujte nás!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Co je ručení nemovitostí a jak zřídit zástavní právo?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!