fbpx

Co je ručení nemovitostí a jak zřídit zástavní právo?

zástavní smlouva

Co je ručení nemovitostí a jak zřídit zástavní právo?

Chcete si od někoho půjčit peníze? Většinou to je tak, že si daná osoba bude chtít své peníze, dluh, bezpečně zajistit. K takové zajištění slouží např. zástavní právo k nemovitosti. Zástavní právo je jen jednou z mnoha možností zajištění. Další může být například ručitelský závazek třetí osoby, směnka nebo jiné zajišťovací nástroje. Obecně však lze říci, že zástavní právo je pro věřitele velmi bezpečnou variantou, a proto se obzvláště u vyšších částek využívá ve velké míře. Na principu zajištění zástavním právem pak funguje každé financování hypotékou.

V čem vlastně zástavní právo spočívá?

Pokud je dluh zajištěn zástavním právem a není řádně a včas plněn, vznikne věřiteli oprávnění zastavenou věc zpeněžit a uspokojit se z výtěžku. Zástavou nemusí být pouze nemovitá věc, ale i jakákoliv jiná věc, se kterou lze obchodovat.

Zřizujeme zástavní právo k nemovitosti

Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou, která vyžaduje pečlivou úpravu. Pro zastavení nemovitosti je nutné, aby smlouva měla písemnou formu. Samotné právo nevznikne uzavřením smlouvy, ale až jeho zápisem do katastru nemovitostí. Zápis ve veřejném seznamu dává v případě více věřitelů nejsilnější postavení tomu, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem zapsaným do veřejného seznamu a na prvním místě, protože jeho pohledávka bude uspokojena jako první.

Specifikujeme zástavu

V zástavní smlouvě je velmi důležité specifikovat co nejpřesněji, co je zástavou. U zástavního práva na nemovitou věc je nutné zástavu definovat přesně podle informací vedených v katastru nemovitostí. Další důležitou náležitostí je specifikovat konkrétní dluh, který je zástavním právem zajištěn. Je dobré detailně určit konkrétní závazek, ze kterého dluh vznikl. Později by totiž mohly vzniknout nejasnosti ohledně zániku dluhu a s ním spojeným zánikem zástavy. V zástavní smlouvě by mělo být rovněž specifikováno, jakou část dluhu zástava zajišťuje. V zástavní smlouvě může být stanoveno, do jaké výše se může věřitel ze zástavy uspokojit při jejím zpeněžení. Je tedy možné smluvně dohodnout, že zástava pokrývá pouze jistinu, nebo že zajištěn je celý dluh včetně příslušenství, tedy i úroků a možných smluvních pokut, pokud je tak výslovně stanoveno.

Uspokojení pohledávky zpeněžením zástavy

Pokud nastane okamžik splatnosti dluhu a dluh není uhrazen, může se věřitel uspokojit zpeněžením zástavy. Ta může být zpravidla zpeněžena ve veřejné dražbě, popřípadě prodejem podle zvláštního zákona, například soudním prodejem zástavy. S dlužníkem je však možné ujednat i prodej jiným způsobem. Zástava může být zpeněžena nejdříve po uplynutí třiceti dnů poté, co věřitel dlužníkovi oznámí začátek výkonu zástavního práva.

Chcete připravit zástavní smlouvu k nemovitosti! Kontaktujte nás!

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.


Co je ručení nemovitostí a jak zřídit zástavní právo?

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!