fbpx

Co je to ochrana osobnosti a jak se můžete bránit?

Co je to ochrana osobnosti a jak se můžete bránit?

Právem na ochranu osobnosti se rozumí především život a důstojnost člověka, jeho zdraví, jméno, vážnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy.

Toto právo má ústavní základ, a to Listinu základních práv a svobod. Dále je upraveno v několika dalších zákonech, kde jsou vytyčeny i sankce, za porušení tohoto práva. Jedná se například o nový občanský zákoník, zákon o ochraně osobních údajů či trestní zákoník.

Ochrana osobnosti fyzické osoby

Změříme-li se na ochranu osobnosti fyzické osoby, kterou máme možnost vymáhat soudně, tak připadají v úvahu celkem tři způsoby řešení. Prvním způsobem je žádat, aby bylo upuštěno od těchto neoprávněných zásahů. Dalším možným způsobem je požadavek, aby byly odstraněny následky, ke kterým došlo při prolomení ochrany osobnosti. A jako třetí varianta ochrany, která připadá v úvahu, je případ, kdy nastane nemajetková újma, jejímž řešením by mělo být přiměřené zadostiučinění. Toto zadostiučinění je nejčastěji vymáháno jako tzv. morální satisfakce čili veřejná omluva. Pokud by tento způsob nebyl vůči porušenému právu adekvátní, bylo by možné požadovat kompenzaci ve formě finanční újmy.

Tato újma by mohla být vymáhána nejen samotným poškozeným, ale též osobu blízkou, a to v případě, že by se dotčená osoba nebyla schopna domoci svých práv osobně (například z důvodu smrti).

Zákonná ochrana osobnosti u fyzické osoby může být prolomena, a to i bez souhlasu fyzické osoby, v případě, že by převážil veřejný zájem (jako příklad bychom mohli uvést úřední účely, umělecké účely či zpravodajskou licenci).

Ochrana osobnosti právnické osoby

Stejně jako fyzické osoby, mají právo na ochranu osobnosti i osoby právnické.  Toto právo se vztahuje na ochranu názvu právnické osoby a její pověsti. V případě prokázání nemajetkové újmy na právnické osobě může dojít k vymáhání majetkové újmy.

Pokud dojde k neoprávněnému použití práva na ochranu názvu právnické osoby či jeho neoprávněného používání, tak právnická osoba může požadovat satisfakci v podobě upuštění od zásahu a případného odstranění vzniklých následků.

Porušuje někdo Vaše osobnostní práva? Svěřte se do našich rukou, pomůžeme Vám vše vyřešit!

Můžete nás kontaktovat na infolince 601 303 666 nebo emailu info@azlegal.cz, nebo si můžete požádat o nezávaznou konzultaci vyplněním jednoduchého formuláře a my se Vám ozveme.


Co je to ochrana osobnosti a jak se můžete bránit?

Nenechte se překvapit! Přihlaste se k našim novinkám a získejte ZDARMA zajímavé ebooky!

pravni-rizika-pri-podnikani
12-rad-jak-nenaletet-podvodnikum

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

A také důležité informace, které by Vám něměly uniknout…

Třeba 12 rad, jak nenaletět podvodníkům!

Nebudeme Vám psát moc často a kdykoliv se můžete odhlásit. Samotný e-book pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!