Darování nemovitosti snadno a rychle

Mnoho lidí, kteří vlastní určitou nemovitou věc, popřípadě více nemovitých věcí, přemýšlí, jakým nejvýhodnějším způsobem takové věci převést na své příbuzné nebo jiné osoby. Důvody k takovému převodu můžou být různé. Starší lidé například uvažují nad tím, jak rozdělí příbuzným svůj majetek, a proto chtějí včasným převodem nemovité věci předejít zdlouhavému dědickému řízení. Někteří lidé zase chtějí převodem nemovité věci ochránit své majetkové zájmy, jiní zase chtějí své děti vybavit do života domem či bytem.

Darování jako nejlevnější převod nemovitosti

V takových a mnohých jiných případech začne člověk hledat pro něj nejsnazší a nejlevnější způsob převodu nemovité věci. Kupní smlouva v takových případech není ani nejsnazším a rozhodně ani nejlevnějším způsobem. Pokud totiž převádíte nemovitou věc na základě kupní smlouvy, nevyhnete se placení daní. Jednou z těchto daní je daň z příjmů, kterou zaplatí prodávající. Tuto daň však prodávající neplatí, pokud nemovitou věc vlastnil po dobu nejméně pěti let. Pokud v ní měl zároveň bydliště, postačí roky dva. V ostatních případech prodávající musí zaplatit patnáctiprocentní daň z příjmů, tedy z částky, kterou za nemovitou věc obdržel.

Druhou daní je daň z nabytí nemovitých věcí, kterou zaplatí kupující, respektive nabyvatel vlastnického práva. Sazba této daně činí čtyři procenta. Někoho by mohlo napadnout, že daň sníží na minimum tím, že si s prodávajícím sjedná minimální cenu nemovité věci. Tímto způsobem daň ovšem snížit nelze, protože ze sjednané ceny se daň počítá pouze v případě, pokud je sjednaná cena vyšší než cena nemovité věci stanovená podle zákonných tabulek, případně určená znalcem (zákon pracuje s pojmem tzv. srovnávací daňová hodnota).

Bezplatný převod vlastnického práva k nemovitosti

Výhodnějším způsobem převodu nemovité věci je darování. Darování je právní jednání, kdy dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci a obdarovaný dar přijímá.  Je ovšem rozdíl, pokud darování probíhá mezi příbuznými nebo nikoliv. Pokud darování nemovité věci probíhá mezi příbuznými v linii přímé, v určitých případech mezi příbuznými v linii vedlejší (jako sourozenci, strýc, teta apod.) nebo pokud je nemovitost darována mezi osobami, které spolu žily nejméně po dobu jednoho roku ve společně hospodařící domácnosti, je darování osvobozeno od daně z příjmů. Nabyvatel nemovité věci, kterému tím vznikl příjem, nemusí tedy platit nic. Zcela jiná situace je ovšem v situaci, kdy darování probíhá mezi osobami, na něž se osvobození od daně z příjmů nevztahuje. V tomto případě musí nabyvatel nemovité věci zaplatit daň ve výši patnáct procent z hodnoty nemovité věci a to se již může velmi prodražit.

Základem je dobrá darovací smlouva na nemovitost

Aby darování nemovité věci proběhlo řádně, je nutné jej provést na základě platné darovací smlouvy. Darovací smlouva musí mít písemnou formu. K její platnosti je nutné řádné označení a identifikace stran, tedy dárce a obdarovaného. V neposlední řadě je nutné zcela přesně identifikovat převáděnou nemovitou věc. K darovací smlouvě můžete také připojit výpis z katastru nemovitostí. Také je nutné vymezit přesně další movité věci převáděné spolu s nemovitou věcí (např. vybavení domácnosti). K těm by totiž obdarovaný nenabyl vlastnické právo. Ač se může zdát, že sepsání darovací smlouvy je jednoduchá záležitost, je lepší využít pro vypracování darovací smlouvy služeb advokáta.

Naše nemovitostní a další tipy si nenechá ujít již 4000+ spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Pokud by totiž darovací smlouva obsahovala chybu, například v identifikaci nemovité věci, mohlo by to způsobit neplatnost celé smlouvy a k darování by tak vůbec nedošlo. V darovací smlouvě musí být také napsáno, že převod proběhl bezúplatně nebo bez jakéhokoli jiného protiplnění. Kdyby tomu tak nebylo a k nějakému protiplnění přeci jen došlo, nejednalo by se již o darovací smlouvu, ale o smlouvu kupní a v takovém případě by o placení daní platilo to, co je uvedeno výše. Pro přepis vlastnického práva je třeba, aby smlouva obsahovala úředně ověřené podpisy, pak teprve je možné ji doručit na katastr nemovitostí, kde dojde přepsání vlastníka (pro podání na katastr nemovitostí budete také potřebovat návrh na vklad). Vlastnické právo k nemovité věci nezíská obdarovaný při podpisu darovací smlouvy, ale až v momentě zápisu do katastru nemovitostí.

Smlouva o výměnku Vám zajistí bydlení i do budoucna

Pokud se rozhodnete převést nemovitou věc, ve které stále bydlíte a nadále bydlet plánujete, rozhodně pamatujte na zřízení tzv. výměnku. Smlouvu o výměnku si můžete v souvislosti s převodem nemovité věci vymínit pro sebe, ale i pro třetí osoby, požitky, úkony nebo práva sloužící k Vašemu zaopatření. Nabyvatel nemovité věci (obdarovaný) se zaváže tato zaopatření poskytnout. Obsahem výměnku může být například služebnost bytu, což znamená, že osoba, která nemovitost darovala, bude mít právo v ní nadále bydlet. Obsahem výměnku však může být i povinnost obdarovaného něco pravidelně poskytovat dárci. Záleží pouze na Vašich potřebách a možnostech. Výměnek se taktéž zapisuje do katastru nemovitostí, pokud byl zřízen jako reálné břemeno.

Chcete pomoci s darováním nemovitosti? Pomůžeme Vám!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Darování nemovitosti snadno a rychle

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!