Dědictví a dluhy, na co je třeba se připravit?

Smrt nejbližšího je pro každého z nás velkým náporem na psychiku. Po obstarání bezprostředně nezbytných náležitostí však přijde na pořad dne vyřešení pozůstalosti, tedy rozdělení jmění zemřelého (nebo také zůstavitele) a dědické řízení. Hned zpočátku je třeba zdůraznit, že do dědictví spadají i položky, které zrovna dvakrát úsměv na tvář nevyvolají – dluhy. Od účinnosti nového občanského zákoníku totiž platí, že dědic odpovídá za všechny dluhy zůstavitele. Dříve totiž platilo ustanovení, že dědic odpovídá pouze do výše nabytého dědictví. Dnes však odpovídá i nad rozsah nabytého dědictví, a to i ze svého výlučného majetku.

Odmítnutí dědictví jako možnost

Nejsnazší a základní možností, která se nabízí v situaci zadluženého dědictví, je odmítnutí dědictví. Takové odmítnutí musí být učiněné výslovným prohlášením vůči soudu a musí být učiněno do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl a poučil o právu dědictví odmítnout a o následcích takového odmítnutí. V případě, že má dědic bydliště v zahraničí, prodlužuje se taková lhůta na tři měsíce. V odůvodněných případech může soud na žádost tuto lhůtu prodloužit. Dojde-li k uplynutí lhůty k odmítnutí dědictví, takovéto právo zaniká. Na dědice, který odmítl dědictví, se hledí, jako by jej nikdy nenabyl. Odmítnutí pod podmínkou, s výhradou nebo jen z části je neplatné, přičemž zákon stanoví výjimku v případě nepominutelných dědiců, kteří mohou odmítnout s výhradou povinného dílu. Stejně tak platí, že pokud člověk dědictví jednou odmítne, svoje rozhodnutí už nemůže vzít zpět.

Uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti

Mírnějším a mnohem méně extrémnějším řešením, než odmítnutí dědictví, je uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti. Uplatněním této výhrady totiž dochází ke snížení odpovědnosti dědice za dluhy a dědic nepřichází o možnost dědictví převzít. V případě uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti tak dědic odpovídá pouze a jen do výše odpovídající jeho dědickému podílu. V opačném případě odpovídá za dluhy zůstavitele v plném rozsahu. To znamená, že pokud jeden dědic tuto výhradu uplatní a další dva nikoliv, pouze jednomu z dědiců bude odpovědnost za dluhy snížena a druzí dva budou odpovídat za dluhy v plné výši.

Nenechte si uniknout skvělé tipy jako 4000+ našich spokojených uživatelů 

Zajímavé informace, díky kterým se naučíte sami chránit svá práva. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Stejně jako u odmítnutí má dědic právo vyhradit si soupis pozůstalosti, ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o tomto právu vyrozuměn a prohlášením, buď ústně před soudem, nebo jej písemně soudu zaslat. Obdobně také platí, že ten, kdo soupis nevyhradil či prohlásil, že výhradu neuplatňuje, nemůže tento soupis vyhradit dodatečně.

Výhrada soupisu pozůstalosti je však spojena s určitými náklady, se kterými dědic musí počítat. Tyto náklady se totiž obecně hradí z pozůstalosti. V případě, že je dědiců, kteří uplatnili výhradu soupisu více, hradí se poměrně z jejich dědických podílů. Pokud dědic požaduje tento soupis bez specifického a hlavně vážného důvodu, soud mu uloží uhradit náklady z jeho výlučných prostředků. V konkrétních případech může být soupis nahrazen seznamem pozůstalostního majetku, který sepíše správce pozůstalosti a následně jej potvrdí dědici.

Poplatek za vyhotovení výhrady soupisu není stanoven jednotně pro všechny dědické případy. Výše poplatku se řídí dle vyhlášky, určující výši odměny notářům a platí, že notáři náleží 1.000,- za každou započatou hodinu, kdy na místě prováděl tento soupis.

Pokud potřebujete poradit, jak se bránit proti dluhům z dědictví, obraťte se na naši kancelář, kde vám s konkrétním případem rádi pomůže!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Dědictví a dluhy, na co je třeba se připravit?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!