Dotace a dotační poradenství

Chcete získat dotace na Váš projekt nebo investiční záměr?


Spolupracujte s námi a získejte komplexní servis v oblasti dotačního poradenství! Díky kvalitnímu naplánovaní a zpracování projektu zkušenými specialisty v oboru bude mít i Váš projekt vysokou míru pravděpodobnosti schválení a čerpání dotace ze státních nebo evropských fondů.

Na základě více než 10ti leté praxe poradců, kteří se klientským projektům věnují, získáte i potřebné poradenství v průběhu celé realizační fáze projektu a to tak, aby vše proběhlo podle stanových kritérií daného dotačního programu.

Zjistěte, jaké dotační příležitosti se Vám otevírají a s čím Vám pomůžeme!


Monitoring a vyhledání vhodné dotační příležitosti

Pravidelně monitorujeme veškeré dotační příležitosti a nově zveřejněné výzvy ze státních fondů i evropských fondů. Dle konkrétního záměru klienta a dle typu činnosti, kterou se zabývá, mu pomůžeme vybrat, který dotační program zvolit a jak jej správně spojit s jeho podnikáním. Pro klienty, kteří dosud nevědí, jaké programy existují, dokážeme na základě analýzy firmy, jejích jednotlivých činností a oblasti, ve které působí, vybrat vhodný dotační program a pomoci klientovi i v rámci přizpůsobení firemních procesů.

Pomůžeme Vám s výběrem vhodné dotační příležitosti:

 • analyzujeme oblast působení Vaší firmy a konkrétních procesů
 • pomůžeme vybrat vhodný dotační program v souvislosti se strategií Vaší firmy nebo připravovaných projektů
 • objasníme výhody, nevýhody a parametry konkrétních dotačních titulů
 • posoudíme Vaši šanci na získání dotace z vybraného dotačního titulu
 • poradíme s eventuální modifikací Vašeho projektu pro zvýšení šance na získání dotace
 • společně probereme potenciální rizika, kterých je třeba se vyvarovat při podávání žádosti

Analýza proveditelnosti v rámci vybrané dotační příležitosti

Oproti některým jiným poradenským společnostem, které se zabývají dotacemi, si pevně stojíme za kvalitou poskytovaných služeb. V žádném případě nedoporučíme klientovi podat žádost o dotaci v případech, kdy by sice taková žádost, vzhledem k dobře zpracovanému projektu, měla šanci na schválení, ale když by samotný projekt nebyl realizovatelný. Ještě před zahájením prací na konkrétním projektu tak provádíme základní analýzu proveditelnosti.

Vždy dbáme na to, abychom celý dotační případ dotáhli až do úspěšného konce, dotace byla v plné výši vyčerpána a realizována v souladu s podmínkami daného dotačního programu.

Budete tak mít jistotu, že při vyřizování dotace a podávání žádosti budete ve správných rukou.


Zpracování žádosti o dotaci

Po zvolení vhodné dotační příležitosti a posouzení proveditelnosti Vašeho projektu nebo záměru následuje proces zpracování kompletní dokumentace k projektu, včetně všech příloh vyžadovaných v dotačním titulu. Ve spolupráci s klientem a na základě jím dodaných podkladů pak celou dokumentaci zpracujeme a v průběhu případně konzultujeme i s poskytovatelem dotace.

O vše potřebné v souvislostí s žádostí o dotaci se postaráme:

 • ušetříme Vám mnoho hodin strávených nad psaním projektu
 • dokumentaci vypracujeme s velkým důrazem na kvalitu a vysokou pravděpodobnost schválení
 • vypracujeme podnikatelský záměr a kompletní studii proveditelnosti
 • vypracujeme harmonogram realizace projektu a detailní rozpočet
 • pomůžeme Vám připravit veškeré přílohy žádosti vyžadované v dotačním titulu
 • zpracujeme kompletní žádost v požadované formě a odborném jazyce
 • odevzdání žádosti ke schválení

Administrace projektu

Úspěšným schválením Vaší žádosti a přidělením dotace to teprve začíná. V realizační fázi projektu je nutné splnit veškerá kritéria dotace a dohlédnout na správné provedení jednotlivých částí projektu. To s sebou nese přípravu komplexní právní dokumentace, aktualizace a detailní upřesnní harmonogramu projektu, dílčí čerpání dotace atd.

Ani ve fázi realizace nezůstanete sami:

 • připravíme pro Vás potřebné smlouvy a dokumenty k financování
 • připravíme pro Vás potřebné smlouvy se zaměstnanci i dodavateli služeb
 • vypracujeme průběžné monitorovací zprávy o projektu
 • zpracujeme žádosti o čerpání
 • v případě potřeby dílčích změn projektu připravíme požadovanou dokumentaci
 • zastoupíme Vás při kontrole státních orgánů
 • poskytneme Vám průběžné konzultace a postaráme se o komunikaci s poskytovatelem dotace

Výběrové řízení

Jestliže Váš projekt zahrnuje výběrové řízení na dodavatele, můžeme Vám pomoci v tomto ohledu. Na základě podmínek a požadavků pro Vás můžeme celé výběrové řízení uspořádat a to tak, aby vše proběhlo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a požadavky poskytovatele dotace.

Poskytované služby při výběrových řízeních:

 • komplexní příprava agendy zadavatele
 • zpracování zadávací dokumentace
 • sepsání podkladů k zakázce a její zveřejnění
 • asistence při vyhodnocení výběrového řízení
 • další doprovodné služby

Asistence při kontrolách

V průběhu realizace projektu je nutné plnit veškeré stanovené ukazatele, termíny a cíle, ke kterým se příjemce dotace zavázal. V praxi je třeba počítat s tím, že je dodržování plnění podmínek průběžně kontrolováno. Každá kontrola může být zaměřena na dodržování různých aspektů a je třeba být připraven.

Při kontrolách je možné poskytnout kompletní asistenci, zastoupit v komunikaci s kontrolory a flexibilně reagovat na výsledky provedené kontroly.


Ukončení projektu

Pokud byl projekt úspěšně realizován, je také třeba ho formálně ukončit a dočerpat finální částku schválené dotace.

Provedeme pro Vás:

 • finanční a věcné ukončení projektu
 • příprava a podání žádosti o závěrečnou platbu
 • vypracování závěrečné monitorovací zprávy
 • provedení dalších formálních kroků vedoucích k úspěšnému ukončení projektu

Chcete se o dotacích dozvědět více a získat finanční zdroje pro Váš projekt?


V rámci dotačního poradenství spolupracujeme se společností DAMACO Group, jejíž specialisté mají v oblasti řešení dotačních záležitostí více než 10ti letou praxi. Díky rozsáhlým zkušenostem a mnoha realizovaným projektům lze úspěšně vyřešit i velmi individuální projekty.

Domluvte si schůzku, na které při kávě nebo šálku dobrého čaje získáte podrobné informace o možnosti získání dotačního financování.

601 303 666

spoluprace@azlegal.cz

Také můžete vyplnit jednoduchý formulář a my se Vám obratem ozveme zpět a domluvíme se na konzultaci.


Kvalitní dotační poradenství s právní podporou


Získejte pro Váš projekt to nejlepší díky propojení kvalitního dotačního poradenství poskytovaného společností DAMACO Group s.r.o. a právních služeb naší advokátní kanceláře AZ LEGAL.

Uspoříte čas, eliminujete zbytečná rizika a budete mít jistotou, že získáte komplexní služby.

damaco

Vyplňte formulář a získejte bližší informace


 • Vyplníte nám pár údajů

 • Zavoláme Vám

 • Najdeme Vám to nejlepší řešení


advokat-praha-martin-zastera2

Jsme plně připraveni věnovat se Vašemu případu!

Mgr. Martin Zástěra, CEO