EET a povinnosti podnikatele

problémy s EET

Na to, že u nás začala v prosinci roku 2016 fungovat elektronická evidence tržeb, si pomalu zvykáme všichni. Možná ne každý však ví, v čem přesně EET spočívá, na koho se vztahuje nebo jaké povinnosti z toho vyplývají.

Jaké tržby je nutné evidovat?

Evidovat tržby je povinen poplatník daně z příjmů, pokud mu plynou takzvané evidované tržby. Evidované tržby jsou takové tržby, které jsou provedeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jiným podobným způsobem, a které zakládají příjem z podnikání (označovaný jako rozhodný příjem). EET se nevztahuje na všechny příjmy z podnikání, některé jsou vyloučeny (např. příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, příjmy z nájmu,…). Dále jsou vyloučeny například tržby veřejnoprávních subjektů, jako např. státu, krajů, příspěvkových organizací, bank, pojišťoven a penzijních společností.

Elektronická evidence tržeb a jak začít

Pokud jste tedy zjistili, že se Vás elektronická evidence tržeb týká, musíte v souladu se zákonem splnit řadu povinností. Tou první a základní, abyste mohli vstoupit do systému Daňového portálu, je získat autentizační údaje. To můžete dvěma způsoby. V případě, že máte datovou schránku, můžete na internetových stránkách Daňového portálu vyplnit tzv. EPO žádost, za využití přihlašovacích údajů do datové schránky. Pokud datovou schránku nemáte, můžete žádost podat ústně na kterémkoliv finančním úřadě. Následně Vám bude přiděleno heslo, které slouží pro prvotní přihlášení do aplikace webového portálu. Je platné pouze 90 dní. Pokud si přístupové heslo nezměníte, budete muset o autentizační údaje požádat opětovně.

Oznamovací povinnost podnikatele

Další zákonnou povinností podnikatele je tzv. oznamovací povinnost. Ta se týká údajů o provozovnách. Podnikatel musí správci daně (tedy finančnímu úřadu) nahlásit všechny provozovny, v nichž se přijímají evidované tržby. Povinnost se vztahuje také na mobilní prostory a internetové stránky, na kterých se zboží a služby nabízejí a prostřednictvím kterých se evidované tržby rovněž přijímají. Pokud dojde ke změně těchto údajů, je podnikatel povinen ji oznámit správci daně do patnácti dní ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud podnikatel provozovnu nemá, například pokud poskytuje služby u zákazníka, zaeviduje provozovnu na adrese sídla podnikatele.

Přidejte se k 1 500+ podnikatelům

Dostávejte skvělé informace a tipy pro ochranu a rozvoj vašeho podnikání. Nebudete litovat.

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Certifikát k evidenci tržeb

Následujícím nutným krokem je získání certifikátu k evidenci tržeb. Tento certifikát autentizuje datové zprávy a slouží k identifikaci podnikatele finanční správou. Podnikatel se při tom může rozhodnout, kolik certifikátů chce využívat. Může použít jeden certifikát pro všechny své provozovny a pokladny, nebo naopak pro každou jednotlivou pokladnu v každé provozovně samostatný certifikát. Podnikatel musí s certifikátem zacházet s maximální obezřetností, aby předešel jeho případnému zneužití.

Zasílání informací o tržbách správci daně

Nyní přecházíme k samotné evidenční povinnosti. Ta spočívá v tom, že podnikatel musí při uskutečňování evidované tržby zaslat správci daně údaje o evidované tržbě prostřednictvím datové zprávy a zároveň musí vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, tedy zákazníkovi. Účtenka může být zákazníkovi předána různými způsoby. Lze ji vystavit papírově, ale i elektronicky a následně ji zaslat zákazníkovi. Zákazník má následně možnost si ověřit, zda podnikatel přijatou tržbu řádně zaevidoval v systému správce daně. Učiní tak zadáním údajů uvedených na účtence na této adrese.

Informační povinnost podnikatele

Podnikatel musí také plnit informační povinnost. Ta spočívá v tom, že v provozovně viditelně vyvěsí informační oznámení. U tržeb evidovaných na internetu (např. eshopy) je nutné toto informační oznámení také umístit na internet. Text informačního oznámení se liší podle toho, zdali poplatník eviduje tržby v běžném režimu nebo ve zjednodušeném režimu. Pokud tuto informační povinnost nesplní a text nevyvěsí, může jim být uložena pokuta do výše 50.000 Kč.

Kontroly EET jak na běžícím páse

Kontrolovat podnikatele, jestli řádně plní povinnosti uložené mu zákonem o evidenci tržeb, jsou oprávněny orgány Finanční správy ČR a orgány Celní správy ČR. Finanční a celní úřady můžou podnikatele kontrolovat při tzv. kontrolním nákupu. Ten představuje faktickou činnost, během které kontrolující zjišťuje, zdali byla při nákupu řádně vystavena účtenka a zdali byly údaje o tržbě zaslány správci daně. Podnikatelům, kteří se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb nebo poruší povinnost zaslat datovou zprávu nebo povinnost vystavit zákazníkovi účtenku, může být uložena pokuta až do výše 500.000 Kč. Pokud kontrolní orgán zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje nebo vydávat účtenky, může nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavit výkon činnosti, při které k evidenci tržeb dochází. Za správní delikt podnikatel odpovídat nebude, jestliže prokáže, že udělal všechno proto, aby porušení zákona zabránil.

Máte dotazy, které se týkají EET? Naši právníci Vám rádi pomohou, a to i v případných sporech!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


EET a povinnosti podnikatele

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!