Exekuce nemovitosti a co Vám hrozí?

exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuce je pro každého velmi nepříjemná záležitost. V dnešní době se s ní setkal zpravidla každý, ať již byla vedena přímo na jeho osobu, nebo na osobu v jeho okolí. Ten nejvíce nepříjemný druh výkonu exekuce, který Vás může potkat, je bezpochyby ten, který se dotýká Vaší nemovitosti.

Jak probíhá exekuční řízení na nemovitost

A jak vlastně exekuční řízení probíhá? Pokud má věřitel vůči Vám splatnou pohledávku, může začít s jejím vymáháním. Nejprve musí získat tzv. exekuční titul. Jedná se o dokument, na jehož základě může věřitel soud požádat, aby exekutora pověřil vedením exekuce na dlužníka. Exekuční titul většinou získává věřitel tzv. nalézacím řízení, ve kterém mu soud přizná právo na zaplacení dlužné částky. Jestliže soud na základě exekučního titulu pověří soudního exekutora vedením exekuce na Váš majetek, začne exekutor hledat Váš majetek a příjmy, z čehož bude uspokojovat pohledávku věřitele.

Doručování písemností v exekučním řízení

Největší kámen úrazu v exekučním, ale vlastně i předcházejícím nalézacím, řízení, je doručování písemností. V naprosté většině případů totiž lidé nemají vůbec tušení, že se proti nim exekuce vede. Často je pak vina svalována na svévoli soudů a soudních exekutorů, ale vina zpravidla bývá někde jinde. Všechny písemnosti, ať již od soudu nebo exekutora, jsou doručovány na adresu, která je uvedena v Centrální evidenci obyvatel, tedy na adresu, kterou mají lidé uvedenou v občanském průkazu. Lidé se však často stěhují, aniž by si současně změnili adresu trvalého pobytu a písemnosti se jim následně doručují tzv. fikcí, tedy že se písemnost po určité době považuje za doručenou.

Jak správně řešit pohledávky a další skvělé tipy si nenechá uniknout 4000+ našich spokojených uživatelů 

Kdykoliv se můžete odhlásit. Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů

 

Exekutorské zástavní právo

Způsoby, kterými může exekutor postihnout vaši nemovitost, jsou dva. Tím prvním a příznivějším je zřízení exekutorského zástavního práva. V tomto případě se totiž nemovitost pouze zajistí, ale k jejímu zpeněžení zatím nedochází. Dlužník v ní může nadále bydlet a používat ji. Zástavní právo se však na návrh věřitele, kterému se v exekučním řízení říká oprávněný, a na základě exekučního příkazu viditelně vkládá do katastru nemovitostí. Praktické dopady zřízení exekutorského zástavního práva jsou však téměř nulové. Teoreticky by měl tento institut dlužníkovi umožnit zatíženou nemovitost prodat za výhodnější cenu a z ní uspokojit pohledávku oprávněného. Prakticky to však příliš dobře možné není, protože pověřením exekutora vedením exekuce na majetek dlužníka je postižen veškerý majetek dlužníka, a proto je zcizení nemovitosti velmi obtížné. K tomu všemu je třeba počítat i s velmi vysokým rizikem, které nese kupující takto zatížené nemovitosti.

Exekuční příkaz prodejem nemovité věci

Mnohem praktičtější je druhý způsob postižení nemovitosti, a sice vydání exekučního příkazu prodejem nemovité věci. Účelem je zpeněžení předmětné nemovitosti ve veřejné dražbě a následné uspokojení pohledávky oprávněného, kdy cena nemovitosti je stanovená znalcem. Vyvolávací cena v dražbě je potom dvě třetiny této ceny. Na prodej nemovitosti může být vydáno více exekučních příkazů, dražba však proběhne vždy jen jedna. Ostatní věřitelé se následně přihlásí do výtěžku dražby a jsou z něj uspokojeni. Poslední možností dlužníka, jak se vyhnout zpeněžení nemovitosti, je uhradit dlužnou částku nejpozději do začátku dražby.

A jak vám pomůže exekutor, když potřebujete vymáhat dluh?

Potřebujete pomoci vyřešit exekuci nebo naopak pomoci s vymožením Vaší pohledávky? Pomůžeme Vám!

Chcete bližší informace?

601 303 666

info@azlegal.cz

radka-conkova120x120

Jsme k dispozici po - pá, 9 - 18 hodin.

Chcete vyřešit Váš problém? Sjednejte si konzultaci s našimi právníky.


Exekuce nemovitosti a co Vám hrozí?

Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Neodejděte s prázdnou! 
Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!