Byl vydaný nezákonný rozsudek, který mě poškodil. Rozsudek byl zrušen, ale mě vznikla škoda, co mohu dělat?

Jestliže Vám vznikla škoda na základě nezákonného rozhodnutí, které bylo vydáno státním orgánem, můžete vůči státu nárokovat skutečnou škodu, ušlý zisk a dokonce i zadostiučinění.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.