Co dělá jednatel ve společnosti s ručením omezeným?

Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Jedná tedy (jak už název napovídá) za společnost navenek (podle současné terminologie společnost zastupuje) např. s dodavateli, věřiteli i partnery. Ve většině případů rozhoduje o obchodních strategiích a fungování společnosti. Společnost může mít více jednatelů a způsob jednání a omezení pravomocí jednatele tak může být omezen. Jednatele jmenuje do výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným, kterým je valná hromada společníků. Valná hromada může jednatele rovněž odvolat.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.