Co je bytové družstvo?

Družstvo je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, která je upravena zákonem o obchodních korporacích. Bytová družstva tak vlastní nemovitosti a spravují je, zatímco jednotliví členové vlastní podíl na této právnické osobě.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.