Co je katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostí je úřad, který v České republice vede evidenci nemovitostí a údaje o jejich vlastnících. V archivu katastru nemovitostí je možné k jednotlivým nemovitostem dohledat historické vlastníky i právní úkony, které byly s danou nemovitostí spojeny.

V případě převodu nemovitosti nemůže vlastnické právo vzniknout toho, aniž by byl do katastru nemovitostí podán návrh na vklad vlastnického práva. Každému vloženému návrhu do katastru je přiděleno číslo jednací, na základě kterého je možné sledovat průběh daného řízení přes internet na této adrese. Po podání návrhu začne katastrálnímu úřadu běžet 20ti denní ochranná lhůta, ve které se mohou osoby dotčené převodem dané nemovitosti vyjádřit, případně řízení napadnout. Až po uplynutí této lhůty může katastrální úřad zapsat nového vlastníka nemovitosti. Vlastnické právo je pak zapsáno zpětně ke dni, kdy byl katastrálnímu úřadu doručen návrh na vklad.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.