Co je to kasační stížnost a kdy ji můžu podat?

Kasační stížnost je opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Kasační stížnosti se lze domáhat pouze zrušení rozhodnutí. Podává se u Nejvyššího správního soudu do dvou týdnů od doručení rozhodnutí krajského soudu. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů, které stanoví zákon. Může jím být například nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.