Co je to nemajetková újma?

Kromě majetkové škody, může vzniknout i nemajetková újma, tedy újma na osobě nebo na osobnostních právech. Jedná se o újmu, která vzniká na základě protiprávního činu osoby, která je zde označována jako škůdce. Tato škoda může vzniknout jak osobě právnické, tak osobě fyzické. Jedná se tedy například o újmu na zdraví, cti, dobré pověsti apod.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.