Co je to opatření obecné povahy a jak se proti němu bránit?

Opatření obecné povahy je speciální typ veřejnoprávního aktu, který není ani rozhodnutím, ani právním předpisem. Stojí někde mezi těmito instituty. S právním předpisem má společné to, že je určen blíže neomezenému počtu adresátů, s rozhodnutím má zase společné to, že se týká typické věci, kterou se zabývá a lze jej přezkoumat v rámci veřejné správy. Kdo se chce proti vydání opatření obecné povahy bránit, může podat buď připomínky, které může uplatnit každá osoba, nebo námitky, které může uplatnit jen ti, kteří mohou být opatřením přímo dotčeni. Správní orgán musí připomínky a námitky určitým způsobem vypořádat.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.