Co je to péče řádného hospodáře?

Funkce člena voleného orgánu obchodní korporace musí být vždy vykonávaná s péčí řádného hospodáře. Tato péče znamená, že ten kdo jedná, bude jednat pečlivě a za využití potřebných znalostí a v dobré víře předpokládá, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Jednání s péčí řádného hospodáře musí mít také znak loajality k obchodní korporaci, což znamená, že jednatel vždy upřednostní zájmy obchodní korporace před těmi svými.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.