Co je to souběh a co mi hrozí?

Souběhem se rozumí mnohost trestných činů, kdy jeden pachatel spáchá více trestných činů dříve, než je za ně odsouzen, tím je myšleno jestliže nebyl zatím vyhlášen odsuzující rozsudek či doručen trestní příkaz.

Souběh může být:

Jednočinný (jedná se o více trestných činů spáchaných jedním skutkem)

Vícečinný (jedná se o více trestných činů spáchaných více skutky)

Stejnorodý (více trestných činů se stejnou skutkovou podstatou)

Nestejnorodý (jedním skutkem více trestných činů)

Zda se jedná o souběh, je důležité rozlišovat vzhledem k uložení trestu, neboť v takovém případě se může uložit souhrnný či úhrnný trest, což je pro obžalovaného příznivější, neboť nebude odsouzen za jeden a více trestných činů.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.