Co je to souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dle nařízení GDPR jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Takový souhlas však musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Musí být učiněn dobrovolně, subjekt k němu nesmí být v žádném případě nucen a týká se jen určitého účelu. Potřebujete vypracovat souhlas se zpracováním osobních údajů? Rádi Vám pomůžeme.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.