Co je to souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dle nařízení GDPR jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Takový souhlas však musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Musí být učiněn dobrovolně, subjekt k němu nesmí být v žádném případě nucen a týká se jen určitého účelu. Potřebujete vypracovat souhlas se zpracováním osobních údajů? Rádi Vám pomůžeme.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.

Copy link