Co je to správní řízení?

Správní řízení je postup správního orgánu, kterým je zpravidla správní úřad, jehož účelem je vydání správního rozhodnutí. Tímto rozhodnutím vznikají, mění se nebo se ruší práva a povinnosti konkrétních osob. Rovněž se správním rozhodnutím může určit, že určitá osoba daná práva má anebo ne.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás!

nebo volejte 601 303 666 pro bližší informace.

Copy link