Co je to účastenství na trestném činu?

Účastenstvím se rozumí organizátorství, návod a pomoc a v širším smyslu zahrnujeme do účastenství také spolupachatelství. To znamená, že na trestném činu se podílí více osob, jestliže se podílíte na trestném činu jako spolupachatel, organizátor, návodce či jen jako pomocník odpovídáte za trestný čin jako byste ho spáchal sám.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.