Co je to uznání dluhu?

Uznáním dluhu se rozumí jednostranné písemné prohlášení dlužníka, které je adresováno věřiteli, a ve kterém uznává předmětný dluh. Uznání dluhu je forma zajištění závazku, který navíc zakládá právní domněnku, že dluh existoval v době jeho uznání. Uznání dluhu je důležité z hlediska dokazování, kdy důkazní břemeno přechází na dlužníka, který by musel dokázat, že dluh neexistoval.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.