Co je živnostenské oprávnění?

Živnostenské oprávnění Vás opravňuje k vykonávání činností dle živnostenského zákona. Zjednodušeně řečeno Vám umožňuje podnikat. Bez správného živnostenského oprávnění podnikat nemůžete (vyjma některých specializovaných činností, kde oprávnění uděluje jiný subjekt, např. ČNB). Živnostenský zákon rozlišuje různé druhy živností: volné, řemeslné, vázané, koncesované, kdy každý druh vyžaduje splnění jiných náležitostí. Nejsnáze lze získat volnou živnost.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.