Co jsou to tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr?

Základním pracovněprávním vztahem je pracovní poměr uzavřený na základě pracovní smlouvy. Vzhledem k tomu, že na trhu práce je nutno reagovat na mnoho různých potřeb jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, mimo tento standardní právní vztah existují tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Řadí se mezi ně dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Tyto jsou schopny operativněji reagovat na aktuální potřeby trhu práce – například na sezonní zaměstnávání. Pro obě strany jsou zajímavé i často příznivější daňové a pojistné okolnosti.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.