Co když je ve smlouvě příliš vysoká smluvní pokuta?

Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu, může soud na základě moderačního práva snížit, toto je zakotveno v § 2051 nového občanského zákoníku, dále je možné dle § 588 ustanovení o smluvní pokutě prohlásit za neplatné pro rozpor s dobrými mravy.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.