Co mám dělat, pokud nejsem spokojený s reklamací, na koho se mohu obrátit?

Veškeré výtky ke způsobu vyřízení reklamace je třeba zapsat do formuláře o vyřízení reklamace. Prodávající nebo poskytovatel služby má na vyřízení reklamace zpravidla stanovenou lhůtu 30 dnů. Pokud tato lhůta není dodržena, nebo nejste spokojeni se způsobem vyřízení reklamace, je možné situaci dále řešit. V některých případech může být nutné vypracování znaleckého posudku. V případě, že je možné dovodit, že reklamace proběhla špatně, je můžete požadovat vrácení kupní ceny a náklady na vypracování posudku. V rámci našich služeb Vám můžeme poskytnout k Vašemu případu odbornou asistenci.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.