Co mohu dělat, pokud nájemce neplatí nájem?

Obecně lze říci, že podle nového občanského zákoníku je situace pro pronajímatele, kteří se dostanou do situace, že jim nájemce neplatí nájem o něco jednodušší. Pokud nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň 3 měsíců, považuje se to za porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem a pronajímatel má právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemce odevzdal předmět nájmu zpět, a to nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu. Pro individuální posouzení a řešení Vašeho konkrétního případu nás neváhejte kontaktovat.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.