Co pro mě může znamenat domácí vězení?

Trest domácího vězení spočívá v omezení svobody pohybu a pobytu pachatele. Jedná se o alternativní trest k trestu odnětí svobody – odsouzený je místo vězení uvězněn ve svém obydlí a je mu povolen výkon zaměstnání a starost o rodinu a domácnost. To vše je omezeno časem vymezenými vycházkami, na jejichž dodržování dohlíží probační úředník. Výkon tohoto trestu je možný díky elektronickým náramkům, které s velkou přesností určí místo pohybu odsouzeného.

Domácí vězení je ekonomicky výhodné nejen pro odsouzeného, ale i pro stát. Částka, kterou tímto způsobem stát při výkonu trestu ušetří, je nezanedbatelná.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.