Co pro mě může znamenat zákaz výkonu činnosti?

Zákaz výkonu činnosti je tu od toho, aby pachateli znemožnil výkon určitého zaměstnání, povolání, funkce nebo činnosti, ke které je potřeba speciálního oprávnění nebo povolení. Výměra trestu se pohybuje v rozmezí od jednoho do deseti let.

Nejčastěji je udělen ve formě zákazu řízení motorových vozidel, z důvodu páchání trestných činů v dopravě. Uložení trestu může vést k ukončení kariéry či ke změně zaměstnání.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.