Co se stane, nedostavím-li se ke správnímu řízení?

Většina správních řízení probíhá bez nařízení ústního jednání. Ústní jednání se nařizuje, pokud tak stanoví zákon, pokud to nutné pro naplnění účelu řízení nebo pokud je to nezbytné pro uplatnění práv účastníků. Někdy je ústní jednání nařizováno na žádost účastníků. K ústnímu jednání je účastník řádně předvolán, stejně jako každá osoba, jejíž osobní účast je při úkonu v řízení nutná k jeho provedení. Předvolání je písemné a doručuje se do vlastních rukou s dostatečným předstihem před ústním jednáním. Každý předvolaný je povinen se dostavit. Pokud se nedostaví, musí se řádně omluvit. Pokud se účastník nebo jiná osoba na předvolání nedostaví, může být předveden. Řízení o přestupku lze konat i bez přítomnosti obviněného, který je účastníkem, pokud s konáním ústního jednání bez jeho přítomnosti souhlasí, nebo pokud se nedostaví bez řádné omluvy.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.