Co se stane s dluhy, které v rámci oddlužení nebyly uhrazeny?

Pokud v oddlužení bylo uhrazeno alespoň 30% dluhů, soud na návrh dlužníka vydá usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek, toto usnesení se vztahuje i na pohledávky, ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a na pohledávky které nebyly přihlášeny, přestože přihlášeny být měly.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.