Co znamená zásada reformatio in peus?

Toto je zásada, která se uplatňuje v trestním právu. Jestliže podáte odvolání k odvolacímu soudu, nemůže být rozhodnuto přísněji a uložen přísnější trest, než který uložil soud předchozí instance. Toto však neplatí, jestliže odvolání zároveň podává i státní zástupce, a to v neprospěch obžalovaného. Dále je důležité zmínit, že jestliže podáte odpor proti trestnímu příkazu, tento se ruší a bude se rozhodovat rozsudkem, kterým může být rozhodnuto i přísněji.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.