Dlužil jsem někomu peníze. Přišel si o ně ale říct někdo jiný, je to možné?

Věřitel může postoupit svoji pohledávku na základě smlouvy někomu jinému, a to i bez souhlasu dlužníka. Původní věřitel může dlužníka o postoupení vyrozumět nebo nový věřitel může dlužníkovi postoupení prokázat. Dlužník je potom povinný plnit novému věřiteli.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.