Jak bude probíhat výchova společného potomka po rozvodu?

V případě rozvodu rodičů jsou tři možné způsoby následné výchovy nezletilého. Prvním způsobem je nadále společná výchova obou rodičů, kdy rodiče i po rozvodu zůstanou bydlet ve společné domácnosti. Druhou možnou formou výchovy je střídavá péče, kdy je dítě střídavě v péči jednoho a druhého rodiče. Důležitým prvkem střídavé péče je společná vůle rodičů, kdy je třeba se dohodnout na základních potřebách a výchově dítěte. Třetím a zároveň posledním způsobem výchovy po rozvodu je svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, přičemž druhý rodič má právo se s dítětem stýkat.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.