Jak dlouho bude trvat celý proces vymáhání pohledávky?

Zde je nutné rozdělit samotné získání exekučního titulu (listiny na základě které je možné pohledávku vymáhat exekučně) a posléze samotné vymáhání pohledávky. Získání exekučního titulu závisí na vyhraní sporu např. po podání elektronického platebního rozkazu na dlužníka. Soudy zpravidla v těchto řízeních rozhodují v řádu několika týdnů, ale vždy záleží na vytíženosti a efektivitě konkrétního soudu a odpovědných osob. S tímto vykonatelným rozhodnutím pak je nutné navštívit exekutora, který přistoupí k samotnému výkonu rozhodnutí. Délka vymožení exekuce pak závisí na celé řadě faktorů, jako je podání odporu ze strany dlužníka nebo bonita dlužníka. V případě, že je dlužník bonitní a má hotové peníze na svém bankovním účtu, je rychlost vymáhání velmi vysoká. V rámci všech kroků, které činíme v rámci naší advokátní kanceláře, se snažíme minimalizovat délku vymáhání pohledávky.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.