Jak dlouho bude trvat, než bude manželství rozvedeno?

Základním kritériem při určování délky rozvodu bude, zda se bude jednat o rozvod sporný nebo o rozvod nesporný. Nesporný rozvod by měl být kratší, jelikož zde bude dohoda mezi manželi, která ho uspíší. Měl by trvat v řádu několika měsíců.

Naproti tomu sporný rozvod bude díky neshodě manželů probíhat déle. Může probíhat i několik let, přesnou délku trvání nelze určit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.