Jak dlouho platí živnostenské oprávnění?

Živnostenské oprávnění je v zásadě platné od jeho udělení na dobu neurčitou. Podmínkou je však splňování podmínek po celou dobu. Některé profese a druhy živnostenských oprávnění mohou vyžadovat další podmínky, které je nutné splnit. Pokud podmínky splněny nejsou, není možné živnost vykonávat a živnostenský úřad může živnostenské oprávnění odebrat. Příkladem takových podmínek může být např. požadavek na odpovědného zástupce.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.