Jak funguje princip publicity obchodního rejstříku?

Principy publicity jsou dva, formální a materiální. Formální princip publicity znamená, že každý má právo nahlížet do obchodního rejstříku, pořizovat úředně ověřené opisy zápisu nebo listiny. Materiální princip publicity znamená, že údaje v rejstříku zapsané jsou účinné, a že proti tomu, kdo jednal s důvěrou ve správnost zápisu, nemůže ten, koho se zápis týká, namítat, že zápis v rejstříku neodpovídá faktickým skutečnostem.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.