Jak je to s koupí nemovitosti ve družstevním vlastnictví?

V případě nemovitostí, které jsou ve družstevním vlastnictví, nekupujete samostatně nemovitost, ale kupujete si podíl v družstvu, který Vás pak opravňuje nemovitost užívat. U bytových domů mají zpravidla členové výhradní právo užívat určený byt. Na katastru nemovitostí tedy nedochází k žádnému přepisu vlastnictví a převod družstevního podílu je v tomto ohledu tedy jednodušší, avšak je třeba dbát velké obezřetnosti a důkladně se prověřit dokumenty jako jsou stanovy družstva a prověřit si bezdlužnost prodávajícího, aby nemohlo dojít k napadení takového převodu družstevního podílu.

U nemovitostí ve družstevním vlastnictví pak většinou není možné využít hypotečního financování, protože banky na takové transakce půjčují pouze ve velmi omezených případech, např. pokud nemovitost má již splacenou anuitu a bude do jednoho roku převedena do osobního vlastnictví.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.