Jak jsou chráněny informace, které sdělím právníkovi?

Veškeré informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné. Ze zákona jsme povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvíme. Pravidla mlčenlivosti a diskrétnosti jsou rovněž hlavními principy, kterými se při poskytování našich služeb řídíme, a které za všech okolností dodržujeme.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.