Jak probíhá prodej nemovitosti?

Průběh prodeje nemovitosti je často velmi individuální v závislosti na mnoha faktorech, které mohou jednotlivé kroky ovlivnit. Např. pokud kupující požaduje financování hypoteční bankou, když se zřizuje úschova kupní ceny a podobně. Zpravidla je však možné popsat některé standardní kroky, které mohou následovat:

 1. výběr nemovitosti kupujícím (+ eventuálně uzavření rezervační smlouvy)
 2. dohoda kupujícího a prodávajícího na zásadních podmínkách smlouvy (kupní cena, termíny, úschova kupní ceny apod.
 3. zajištění finančních prostředků na úhradu kupní ceny (vlastní finance, hypotéka, kombinace obojího)
 4. uzavření smluvní dokumentace
  – uzavření zástavní smlouvy s financující bankou (v případě využití hypotéky)
  – uzavření úschovní smlouvy (v případě využití úschovy kupní ceny)
  – uzavření kupní smlouvy
 5. úhrada kupní ceny (přímo na účet prodávajícího nebo do úschovy) a podání návrhu na vklad vlastnického práva, eventuálně zástavního práva do katastru nemovitostí
 6. přepis vlastnického práva v katastru nemovitostí
 7. vyrovnání kupní ceny
 8. podání daňového přiznání finančnímu úřadu a úhrada daně

Jedná se pouze o orientační postup, kdy se jednotlivé kroky mohou lišit v závislosti na individuálním případu.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.