Jak probíhá soudní řízení při vymáhání pohledávek?

V současné době probíhá většina řízení proti dlužníkům bez nařízení jednání prostřednictvím tzv. elektronického platebního rozkazu. Často doložené důkazy soudu postačují k tomu, aby bez pochyb rozhodl ve věci. Pokud dlužník proti rozhodnutí soudu nepodá v zákonné lhůtě odpor, tak věřitel získává exekuční titul, který následně může použít při vymáhání svojí pohledávky prostřednictvím exekutora. V případě, že dlužník v dané věci odpor podá, nařídí soud jednání.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.