Jak se bránit proti správnímu rozhodnutí?

Proti správnímu rozhodnutí se lze bránit opravnými prostředky, které mohou být řádné a mimořádné. Řádné opravné prostředky směřují proti správnímu rozhodnutí, které nenabylo právní moci. Jsou jimi odvolání, rozklad, který směřuje proti rozhodnutí ústředního správního úřadu, ministra, vedoucího jiného ústředního správního úřadu, pokud bylo vydáno v prvním stupni, a odpor, který se podává proti vydanému příkazu. Do již pravomocného rozhodnutí lze zasáhnout přezkumným řízením nebo obnovou řízení. Další možností obrany je podání správní žaloby u správního soudu.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás!

nebo volejte 601 303 666 pro bližší informace.

Copy link