Jak se provádí dokazování ve správním řízení?

Pro zjištění skutečného stavu věci se užívají různé důkazní prostředky. Důkazy se provádí při ústním jednání. Pokud by tomu tak nebylo a důkazy se prováděly mimo ústní jednání, museli by o tom být účastníci vyrozuměni. Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán návrhy však není vázán. Dokazování může být provedeno důkazem listinou, ohledáním, svědeckou výpovědí a znaleckým posudkem. Důkazy nesmí být získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.