Jak se zahajuje přestupkové řízení?

Řízení se zahajuje zásadně z moci úřední. Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, o kterém se dozví. Řízení je zahájeno doručením oznámení o jeho zahájení podezřelému. Řízení o některých přestupcích může být zahájeno, nebo již v zahájeném řízení pokračovat, pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jedná se například o přestupek proti občanskému soužití ublížení na cti zesměšněním nebo hrubou urážkou.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.