Jak se zahajuje přestupkové řízení?

Řízení se zahajuje zásadně z moci úřední. Správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, o kterém se dozví. Řízení je zahájeno doručením oznámení o jeho zahájení podezřelému. Řízení o některých přestupcích může být zahájeno, nebo již v zahájeném řízení pokračovat, pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jedná se například o přestupek proti občanskému soužití ublížení na cti zesměšněním nebo hrubou urážkou.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás!

nebo volejte 601 303 666 pro bližší informace.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!