Jak se zahajuje správní řízení?

Správní řízení se zahajuje dvěma způsoby. Může začít na základě návrhu – žádosti, která musí splňovat obecné náležitosti a musí z ní být zřejmé, čeho se žadatel domáhá. Žadatel je rovněž povinen označit všechny jemu známé účastníky. Řízení je zahájeno v momentě doručení žádosti správnímu úřadu. Druhou možností zahájení správního řízení je z moci úřední (ex offo), tedy na základě činnosti samotného správního úřadu. Řízení ex offo je zahájeno doručením oznámení účastníkům řízení. Okamžik zahájení řízení je důležitý pro určení běhu lhůt.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.