Jak svolat členskou schůzi?

Je potřeba rozeslat pozvánky členům a také ji vyvěsit na internetových stránkách družstva  nebo společenství vlastníků jednotek s dostatečným předstihem – nejméně 15 dní předem. Pozvánka musí mít všechny náležitosti, mimo jiné stanovit datum, čas, místo, kdo svolává, uvádět celý program schůze, označení, zda se jedná o schůzi řádnou a případně podklady potřebné pro rozhodnutí nebo místo, kde se s nimi mohou členové seznámit.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.