Jak uspořádat valnou hromadu?

Dle zákona o obchodních korporacích od 1.1.2014 má každá společnost povinnost uspořádat valnou hromadu. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a vykonává nejdůležitější rozhodnutí, mezi které patří např. jmenování jednatele nebo jeho odvolání z funkce, schválení výsledků hospodaření za předcházející rok, rozhodnutí o rozdělení zisku a ztráty společnosti a podobně. Valnou hromadu je nutné v zákonných termínech svolat a uspořádat. S tím je spojeno rozeslání pozvánek a další administrativní úkony, aby valná hromada proběhla bez potíží. V případě Vašeho zájmu dokážeme celý proces a veškeré úkony provést za Vás. V případě potřeby (např. změna zakladatelských listin apod.) zajistíme účast notáře a postaráme se o vše potřebné.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.