Jak změnit stanovy SVJ?

Ke změně stanov SVJ je potřeba je přijmout shromážděním. Takže musí být řádně svoláno pozvánkou a proběhnout hlasování. Shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů. Potřebný počet hlasů – požadovanou velikost většiny se bude řídit původním zněním stanov. Dále je potřeba vyhotovit zápis z tohoto shromáždění a vše zapsat do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Potřebujete právníka? Kontaktujte nás!

nebo volejte 601 303 666 pro bližší informace.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!