Jaká je maximální částka, kdy mohu podat elektronický platební rozkaz?

Nejvyšší možná částka, kterou lze podat elektronicky se nachází na hodnotě jednoho milionu. Jakmile přesáhne EPR tuto částku, tak budete muset návrh podat soudu formou běžné žaloby. Od tohoto se samozřejmě odvíjí i cena, kterou musíte zaplatit soudu jako soudní poplatek. U elektronického platebního rozkazu jde o 4 % z žalované částky oproti klasickému platebnímu rozkazu, který je vymezen 5% z žalované částky. Zákonodárce se touto cestou snaží odlehčit soudům část agendy, která je spojena s fyzickým vedením spisu oproti řízení, které je celé vedeno v elektronické podobě.

Potřebujete právníka? Proto jsme tady!


Nebo si zavolejte 601 303 666 pro bližší informace.